Braco Loopy bureau

Bralco Loopy Bralco Loopy
Bralco Loopy duobureau
1
Bralco Loopy 23
2
Bralco loopy bureau
3
Braclo loopy 8
4
Braclo loopy 7 Dressoir
5
Braclo loopy 17
6
Bralco Loopy 16
7
Braclo loopy 9
8
Bralco Loopy 4
9
Bralco Loopy 3 grote
10
Bralco Loopy 21
11
Bralco Loopy rechthoekige tafel
12
Bralco Loopy 22
13
Braclo loopy 6
14
Bralco Loopy 28
15
rechthoekige Salontafel
16
Bralco Loopy 24
17
Braclo loopy 15
18
Bralco Aba archiefkast
19
Bralco Loopy verstelbaar
20
Bralco Loopy hoekbureau
21
Bralco Loopy 11 directie
22
ronde glazen tafel zwart
23
Bralco Loopy 26
24
Braclo loopy 14
25
Bralco Loopy 27
26
Braclo loopy 12
27
Braclo loopy 13
28
Bralco Loopy afmetingen
29
Bralco Loopy afmetingen 2
30

PRIJSLIJST BRALCO

 VOORRAAD

  GARANTIE 2 JAAR

 NALEVERGARANTIE

500

Bralco Loopy is leverbaar als bureau en vergadertafel in diverse maten en kleuren en zelfs maatwerk is mogelijk. Het onderstel is hoogte instelbaar of leverbaar met vaste hoogte, in diverse kleuren. Vraag ons om de uitgebreide mogelijkheden. Bekijk hier de Bralco loopy vergadertafel

 

bralco loopy details

De werkbladen van de Braclo Loopy komen in diverse kleuren melamine, fineerhout, lak en glas. Onderstel wordt geleverd in zwart, wit, zilver of chroom lak. Het Bralco Loopy bureau is in leverbaar met een hoogte instelbaar onderstel of een onderstel met vaste hoogte. De diepte van de werkbladen zijn 60, 80 of 100 cm. Daarnaast zijn er zeven lengte mogelijkheden van 80, 100, 120, 140, 160, 180 of 200 cm.  De breedte van de vergadertafels zijn 80, 100, 124 cm of 164 cm. Het is mogelijk om elektrische kabelverwerking en een kabelgoot toe te voegen. Glazen bladen zijn 12 mm dik en gepolijst, gezandstraald of gelakt in verschillende kleuren.

 

Loopy bureau specificaties

Melamine bladen en hulpstukken: gemaakt met spaanplaten met een dikte van 18 mm, bekleed met decoratief papier geïmpregneerd met melamine-harsen (densiteit 620 kg/m3 klasse E1 met lage uitstoten van formaldehyde volgens de normen ISO, klasse van reactie op brand 2) met massief ABS houten afgeronde randstroken met een dikte van 2 mm straal 2 mm.

In de versies “vergadering” hebben de houten bladen met een diepte van 60 of 80 cm. gemonteerd op de portaalpoten van 124 cm of 164 cm aan de binnenkant een “borstel”-profiel om het buitenkomen van de elektrische kabels rechtstreeks op het werkblad mogelijk te maken.

In de werkbladen kunnen, na het boren van een gat, toebehoren (optional) worden ingevoerd die nuttig zijn voor de doorgang van de elektrische kabels, zoals de eenvoudige stop in ABS met een diameter van 80 mm of het verzonken aftakkingstorentje of de stekkerdoos voorzien van een deksel en een kabelgoot.

De bladen zijn bevestigd aan de nylon clips, geplaatst langs de telescopische balken van de structuur middels zelftappende schroeven en aan de metalen bussen geplaatst onder het blad. De hulpstukken zijn vastgehaakt aan de portaalpoten middels speciaal daartoe bestemde verankeringsbeugels geverfd met epoxy-poeders kleur aluminium.

Structuur: poot gemaakt met 4 getrokken stalen buizen met een doorsnede van 70 x 30 mm en een dikte van 1,5 mm aan elkaar gelast en geborsteld, in de gechromeerde versie zijn de 4 stalen buizen verbonden met zwarte verbindingselementen aan 45°. In het onderstel profiel zijn de afstelbare justeer pootjes van circa 1 cm in ABS gestoken. De structuur maakt de realisatie van individuele werkplaatsen mogelijk ofwel met gemene portaalpoten.
Traverse: de poten zijn verbonden met een koppel telescopische traverse gemaakt uit getrokken buizen met een vierkante doorsnede van 40 x 40 mm. Aan de uiteinden van de balken zijn de elementen ingevoerd voor het aanhaken aan de portaalpoten in ABS van aluminium kleur en aan de buitenkant met gechromeerde kleur; de verlenging van de telescopische balken varieert van 800 tot 1000 mm – van 1200 tot 1800 mm – van 2000 tot 2400 mm.
De traverse staan ook de montage toe, middels draaibare nylon elementen, van de controleerbare slingermanden, gemaakt uit gechromeerd ijzer, met een perimeterdoorsnede van 6 mm en gaas aan de binnenkant van 3,5 mm voor de doorgang en de plaatsing van elektrische, telefoon- en informaticakabels. Aan de balken van de werkplaats kunnen ook diegene afkomstig van de verlengbladelementen worden vastgehaakt middels een speciale kit van elementen in bedrukte ABS. Aan de traverse kunnen middels speciale steunhaken toebehoren worden bevestigd zoals frontale rokken, frontale schermen en CPU-steunen.

Melamine rokken: zijn gemaakt uit melamine met een dikte van 18 mm (densiteit 620 kg/m3 klasse E1 met lage uitstoot van formaldehyde volgens de normen ISO, klasse van reactie op brand 2). Ze zijn vastgehaakt aan de telescopische balken van de structuur middels een koppel bevestigingsbeugels gemonteerd langs de verticale boorden van de rok. Metalen rokken: zijn gemaakt uit microdoorboord metalen gaas geverfd met epoxy poeder RAL 9006 aluminium, met ingestoken horizontale boorden. Schermen: gemaakt uit spaanplaten met een dikte van 18 mm bekleed met decoratief papier geïmpregneerd met melamine-harsen (densiteit 620 kg/m3 klasse E1 met lage uitstoot van formaldehyde volgens de normen ISO, klasse van reactie op brand 2) met massief houten ABS afgeronde randstroken met een dikte 1 mm ofwel kunnen ze geverfd worden met polyurethaancoatings.

Als alternatief is de versie in microdoorboord weefsel beschikbaar, ondersteund door ruwe spaanplaten met een dikte van 18 mm (densiteit 620 kg/m3 klasse E1 met lage uitstoot van formaldehyde volgens de normen ISO, klasse van reactie op brand 2). In de versie in melamine, geverfd en in weefsel, kunnen ze uitgerust worden met profielen in geanodiseerd aluminium met een doorsnede van 20 mm x diepte van 8 mm met de functie van toebehorendrager.

Bench profiel: profiel in geanodiseerd aluminium met een doorsnede van 38 x 20 mm vooringesteld om geplaatst te worden tussen de schrijftafels en bevestigd te worden aan de bladen met eindstop in ABS. Is vooringesteld voor de behuizing van een schroefdraad moer waarin, in een willekeurige stand, de aluminium schermen, de vaste en draaibare schermen in methacrylaat, de lampfitting, de draaibare box UBI 40 x 40 en de vaste box UBI 80 x 40, de plank en de knikarm die het scherm PC draagt, zijn bevestigd. Verdeelwarden: panelen in spaanplaten met een dikte van 38 mm di bekleed met decoratief wit papier geïmpregneerd met melamine-harsen (densiteit 620 kg/m3 klasse E1 met lage uitstoot van formaldehyde volgens de normen ISO, klasse van reactie op brand 2) met massief houten ABS afgeronde randstroken met een dikte van 1 mm straal 2 mm ofwel kunnen ze geverfd worden met polyurethaancoatings.

Ze worden aan de traverse of aan de poten bevestigd met metalen beugels. Er worden 2 pootjes meegeleverd die in de hoogte kunnen afgesteld worden. Op de bovenste boord is een profiel in geanodiseerd aluminium gemonteerd met sluitstoppen in ABS. Dit profiel kan aan de zijkant uitgerust worden met instrumentenbakjes en in het bovenste gedeelte met een vast scherm in methacyrlaat of met een plank.

 

Bralco loopy specifications

Melamine tops and connecting elements: made from 18-mm thick chipboard panels and covered with a decorative paper impregnated with melamine resins (density 620 kg/m3 class E1 with a low emission of formaldehyde according to ISO standards, class of reaction to fire 2) and with a 2 mm-thick rounded solid ABS edge.
In the “meeting table” versions the 60 or 80 cm deep tops which are mounted onto 124 cm or 164 cm support legs have a “brush” profile applied to the internal side in order to allow for cable outlets directly onto the top. Optional accessories can be inserted into the previously perforated wooden tops to allow for the passage of cables such as a simple ABS cover with a diameter of 80 mm or a concealed derivation tower box or a plug box with a cover and cable gland fixture.
The tops are hooked onto the reinforced-nylon clips positioned along the telescopic beams of the structure using self-threading screws which are connected to the steel inserts under the top. The connecting units are fixed to the support legs using relative fixing brackets which are painted using silver epoxy powder. Structure: leg made from 4 1.5 mm-thick drawn steel tubes, 70 x 30 mm, soldered to each other and brushed; for the chromed steel tube version the 4 tubes are connected to black 45 degree fittings. 1 cm ABS feet are inserted into the end of the profile. The structure makes it possible to create individual work stations or with shared support legs.

Beams: the support legs are connected using a pair of telescopic beams which are made from 40 x 40 mm square drawn steel tubes. At the ends of the beams there are coupling elements for the support legs in aluminium-coloured ABS with a chrome-colour finishing on the external part; extension of the telescopic beams varies from 800 to 1000 mm - from 1,200 to 1,800 mm - from 2,000 to 2,400 mm.

The beams also allow for the application, through the use of reinforced nylon elements, of tilting or modular baskets, made from chromed iron wire with a 6 mm perimeter section and an internal mesh of 3.5 mm, required to transfer and hold electrical, telephone and computer cables. Beams of the extension tops with frame or of the lateral “bridge” solutions can also be fixed to the beams of the workstation using a suitable hooking system which is made from ABS moulded elements. Accessories such as modesty panels, front screens and CPU supports can also be fixed to the beams using special fixing brackets.
Melamine modesty panels: they are made from 18-mm thick melamine panels (density 620 kg/m3, class E1 with a low emission of formaldehyde according to ISO standards, class of reaction to fire 2). They are fitted to the telescopic beams of the structure by a pair of fixing brackets which are mounted along the vertical edges of the modesty panel itself. Metal modesty panels: they are made from micro-perforated steel mesh painted with epoxy powder, RAL 9006 silver, with sleeved horizontal edges.

Screens: made from 18-mm thick chipboard panels and covered with a decorative paper impregnated with melamine resins (density 620 kg/m3 class E1 with a low emission of formaldehyde according to ISO norms, class of reaction to fire 2) and with a 1 mm-thick rounded ABS edge, they can also be lacquered using polyurethane paint. Alternatively, a micro-perforated fabric version is available supported by a 18 mm-thick chipboard panel (density 620 kg/m3 class E1 with a low emission of formaldehyde according to ISO standards, class of reaction to fire 2). In the melamine, lacquered and fabric versions, 20 mm x 8 mm anodised aluminium profiles can be inserted, which act as accessory holders. Bench profile: anodised aluminium profile, 38 x 20 mm section, pre-set for assembling between desks and secured to the tops by means of terminal ABS plug.
It is pre-set for the housing of a threaded nut on which the following elements can be mounted in any chosen position: aluminium screens, fixed and rotating méthacrylate screens, lamp support, rotating 40 x 40 UBI box and fixed 80 x 40 UBI box, shelf, and the articulated P.C. screen support arm. Small partitioning walls: 38 mm-thick chip board panels, covered in white decorative paper, impregnated with melamine resins (density 620 kg/m3, class E1 with low formaldehyde emission, class 2 reaction to fire according to ISO standards), edged along the perimeter with 1 mm-thick, rounded solid ABS, or varnished with polyurethane paints.
They are secured to the beams or to the legs by means of metal brackets. 2 small height-adjustable feet are provided as standard. An anodised aluminium profile with ABS closing plugs is assembled on the upper edge. This profile can be equipped with accessories, fitted laterally with object-carrier trays, and in the upper part with a fixed méthacrylate screen or shelf.

 

BRALCO LOOPY BUREAU PRIJS
Bralco Loopy prijs is € 500,-
+31(0)20 280 1100 voor meer informatie over de Bralco Loopy